Huisregels

 • Aqua Vita is een semi-openbaar zwembad. Er is geen toezichthouder aanwezig. Het betreden van de zwembadaccommodatie alsmede het gebruik van de zwembadfaciliteiten is op eigen risico.
 • Toegang tot het zwembad is enkel toegestaan voor leden van Aqua Vita.
 • Toegang tot het zwembad is vanaf 18 jaar. Kinderen jonger dan 18 jaar dienen te worden begeleid door een volwassene.
 • Kinderen zonder zwemdiploma dienen zwemvleugels te dragen en moeten worden begeleid door een volwassene in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid.
 • Springen of duiken in het bassin is niet toegestaan.
 • Hardlopen is niet toegestaan.
 • Voor het zwemmen is men verplicht om te douchen.
 • Het zwembad en de sauna enkel betreden in zwemkleding.
 • Ieder lichamelijk contact, ongewenste en/of gewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamelijk geweld wordt in dit zwembad niet getolereerd.
 • Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de af te sluiten kluisjes.
 • Het is niet toegestaan de kleedruimte alsmede de zwemzaal met schoeisel te betreden.
 • Eten/drinken is alleen toegestaan op de daartoe bestemde plekken, te weten het terras en de bar/lounge. Glaswerk/serviesgoed is in de zwemzaal niet toegestaan. Het nuttigen van eigen meegebrachte consumpties is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de accommodatie. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • De bezoeker is aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan medewerkers van het zwembad, goederen, opstallen of aan andere bezoekers is toegebracht.
 • Het niet opvolgen van de huisregels door bezoekers geeft het personeel het recht betreffende bezoekers uit het bad te verwijderen en hen de toegang te ontzeggen. Afhankelijk van het vergrijp wordt indien nodig de politie ingeschakeld.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon of andere elektronische apparatuur is niet toegestaan. Een e-reader (zonder camera) is toegestaan, mits u dit bij binnenkomst meldt bij een medewerker.